Имунизационен Календар на България

Имунизационният календар на Република България е задължително да се спазва и това означава провеждане на задължителни имунизации и реимунизации при определена навършена възраст. Календарът за ваксиниране е в сила от 01.07.2014 г. от Министерството на здравеопазването (обнародвано в Държавен Вестник бр. 54 от 01.07.2014 г).

Защо се ваксинираме?

Ваксинирането е една от причините за удължената продължителност на човешкия живот в последния век. Имунизацията може да предотврати тежко протичащи инфекции с последващи значими усложнения при бременните жени, както и смърт, която е причинена от редица заболявания при деца, юноши и възрастни.

Ефектът на ваксините е да се изгради дълготраен имунитет от инфекциозни причинители. При ваксиниране се инжектират антигени с вируса или бактерията, срещу които всъщност е ваксината. Тогава имунната система започва да изработва антитела срещу тях, така че тялото да може да се справи само при нов допир с тях.Къде мога да се ваксинирам?

Здравноосигурените лица с избран личен лекар се ваксинират безплатно от личния си лекар според имунизационния календар на България. Това може да се направи в работен ден.

Здравноосигурените лица без избран личен лекар се ваксинират безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция в областните градове според имунизационния календар.

Задължителни имунизации – Ваксини за бебета по месеци

 • Новородени – имунизация срещу хепатит Б и туберкулоза (БЦЖ) преди изписването им от родилния дом
 • на 2-4 месеца – имунизация срещу полиомиелит, тетанус, коклюш, дифтерия, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б
 • на 7-10 месеца –  имунизация срещу туберкулоза (БЦЖ), ако децата нямат белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом и отрицателна туберкулинова проба
 • на 12 месеца – имунизация с комбинирана ваксина срещу рубеола, морбили и паротит

Реимунизации

 • на 12 месеца – реимунизация срещу пневмококови инфекции (минимум 6 месеца след прилагане на третия прием)
 • на 16 месеца – реимунизация срещу полиомиелит, дифтерия, коклюш, тетанус и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (минимум 12 месеца след прилагане на третия прием)
 • на 6 години – реимунизация срещу коклюш, дифтерия, тетанус и полиомиелит
 • на 7 години – реимунизация срещу туберкулоза (за децата с отрицателна туберкулинова проба)
 • на 11 години – реимунизация срещу туберкулоза (за децата с отрицателна туберкулинова проба) [отменено от 2020 година]
 • на 12 години – реимунизация срещу коклюш, тетанус, рубеола, морбили, дифтерия  и паротит
 • на 17 години – реимунизация срещу дифтерия и тетанус
 • на 25 години и всеки 10 години след това – реимунизация срещу тетанус и дифтерия


Последни промени от 2020 година

В началото на 2020 година бяха направени леки промени в имунизационния календар в България. С тях рeимунизaциятa cрeщу тубeркулoзa и прoбaтa мaнту зa 11-гoдишнитe oтпaдa.

Също така ще се намали от 3 на 2 дози приeмaнето нa пнeвмoкoкoвaтa вaкcинa зa дeцa дo 6-мeceчнa възрacт. За 12-гoдишните деца се въвежда рeимунизaция cрeщу кoклюш.

Вaкcинaтa cрeщу вaрицeлa cтaвa прeпoръчитeлнa и ще може да бъде закупена в аптекарската мрежа.

Промените бяха приети през втората половина на 2019 година с цел осъвременяване на националната имунизационна политика в съответствие с препоръки на СЗО (Световна Здравна Организация) и Европейските имунизационни схеми. Те са били подготвени от Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката към Министърство на здравеопазването.

Препоръчителни имунизации при пътуване в чужбина

Препоръчителните имунизации не са задължителни и се заплащат от пациента. Разбира се, за тях няма график или календар за ваксиниране.

Ваксинират се пътуващи в развиващите се държави от Азия, Америка и Африка, където има повишен риск от заразяване с някои ваксинопредотвратими инфекции.

Рискът зависи от разпространението на дадено заболяване в съответния регион, както и продължителността и естеството на престоя. Други фактори са здравословното състояние, възрастта и имунизационния статус на пътуващия.

Препоръчително е имунизациите да се направавят между 6 до 8 седмици преди пътуването (не по-малко от 4 седмици). Ваксините може да бъдат срещу хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вирус и др.

Консултирайте се с личния си лекар или друго медицинско лице преди да предприемете пътувания до рискови региони.

Препоръчителни източници за четене