Гуна Иванова – Зайди, зайди, ясно слънце (текст)

Зайди, зайди, ясно слънце,
зайди, помрачи се
И ти, ясна ле месечино
бегай, удави се

Църней, горо, църней, сестро,
двете да църниме
Ти за твойто листье ле, горо,
яс за мойта младост

Твойте листье, горо, сестро
пак ке се поврати
Мойта младост, горо ле, сестро
нема да се врати.