Николай Славеев – Македонско девойче (текст)

Македонско девойче китка шарена
во градина раснало,дар подарено.
Дали има на овой бели свет
по-юбаво девойче от македонче.
Нема, нема, неке се роди
по-юбаво девойче от македонче.
Кога песна запее славей надпее
кога оро заиграй,сърце разиграй.
Дали има на овой бели свет
по-юбаво девойче от македонче.
Нема, нема, неке се роди
по-юбаво девойче от македонче.
Кога коси разпилей ,като коприна,
лична си е по-лична от самодива.
Дали има на овой бели свет
по-юбаво девойче от македонче.
Нема, нема, неке се роди
по-юбаво девойче от македонче.
Нема звезди по-лични от твоите очи
нощем да са на небо,ден ке раздели.
Дали има на овой бели свет
по-юбаво девойче от македонче.
Нема, нема, неке се роди
по-юбаво девойче от македонче.
От македонче.