Queen – Bohemian Rhapsody (текст и превод)

Текст

Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide, No escape from reality
Open your eyes, Look up to the skies and see,
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go, Little high, little low
Any way the wind blows doesn’t really matter to me, to me
Mama, just killed a man, Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he’s dead
Mama, life had just begun
But now I’ve gone and thrown it all away
Mama, ooh, Didn’t mean to make you cry
If I’m not back again this time tomorrow
carry on, carry on as if nothing really matters
Too late, my time has come
Sends shivers down my spine, body’s aching all the time
Goodbye, ev’rybody, I’ve got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
Mama, ooh, I don’t want to die
I sometimes wish I’d never been born at all
I see a little silhouetto of a man
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango
Thunderbolt and lightning, very, very fright’ning me
(Galileo.) Galileo. (Galileo.) Galileo, Galileo figaro
Magnifico. I’m just a poor boy and nobody loves me
He’s just a poor boy from a poor family
Spare him his life from this monstrosity
Easy come, easy go, will you let me go
Bismillah! No, we will not let you go
(Let him go!) Bismillah! We will not let you go
(Let him go!) Bismillah! We will not let you go
(Let me go.) Will not let you go
(Let me go.) Will not let you go. (Let me go.) Ah
No, no, no, no, no, no, no.
(Oh mama mia, mama mia.) Mama mia, let me go
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me
So you think you can stone me and spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh, baby, can’t do this to me, baby
Just gotta get out, just gotta get right outta here
Nothing really matters, Anyone can see
Nothing really matters
Nothing really matters to me
Any way the wind blows

Превод

Това реалният живот ли е? Това илюзия ли е?
Хванат от разрухата няма бягство от реалността
Отвори очите си погледни към небесата и виж
Аз съм едно клето момче,не ми е нужно съчувствие
лесно се появих и лесно ще си отида.Малко възвишен, малко принизен
На където и да духа вятъра,няма никакво значение за мен за мен
Мамо,току-що убих човек, опрях пистолета в главата му
Дръпнах спусъка,сега е вече мъртав
Мамо,живота тъкмо е започнал
но аз пропаднах, всичко пропилях
Не съм искал да те разплаквам
Ако утре по това време не се върна
Продължи,продължи,като че ли нищо всъщност е нямало значение
Твърде късно е,моето време настъпи
Тръпки ме побиват
Болките са постоянни
Сбогом на всички.Трябва да тръгвам.
Трябва всички ви да оставя и да се изправя пред истината
Мамо,не искам да умирам
Понякога ми се иска въобще да не се бях раждал
Виждам дребен силует на мъж
Смешнико,смешнико, ще правиш ли глупости?
Гръм и мълния,много много ужасяващи за мен
Галилео,галилео
Галилео,галилео
Галилео, Фигаро-велможа
Аз съм едно бедно момче,никой не ме обича
Той е едно бедно момче от бедно семейство
Опази го,опази живота му от този ужас
Лесно се появих и лесно ще си отида,ще ме пуснете ли?
Басмала! Не,ние няма да те пуснем.Нека той да си върви
Басмала! Ние няма да те пуснем.Нека той да си върви
Басмала! Ние няма да те пуснем.Нека аз да си вървя
Ние няма да те пуснем.Нека аз да си тръгна
Ние няма да те пуснем.Нека аз да си тръгна
Не,не,не,не
О,майко мила,нека аз да си вървя
Белзебуб има дявол заделен за мен,за мен
Е,ти си мислиш, че можеш да ме замеряш и плюеш в лицето
Е,ти си мислиш, че можеш да ме обичаш и да ме оставиш да умра
О, мила! Не можеш да ми причиниш това,скъпа!
Трябва да се измъкна,наистина трябва да се измъкна от тук
Нищо няма значение
Всеки може да разбере
Нищо няма значение,нищо няма значение за мен
На където и да духа вятъра…

*Басмала- фраза, с която започва всяка глава на корана- ” в имета на алах”
*Белзебуб- демон почитан в близкият изток- “принцът на демоните”, принц на мръсното, пошлото, зловонното и злото.