Стефка Съботинова – Притури са планината (текст)

Притури са планината,
че затрупа два овчера,
че затрупа два овчера,
два овчера – два другаря.

Първи моли – пусни мене.
Мене чака първо любе.
Втори моли – пусни мене.
Мене чака стара майка.

Проговаря планината:
“Ой ви вази два овчаря,
любе жали ден до пладне,
майка жали чак до гроба”.