Цитати на Васил Левски 🦉

Васил Левски е оставил своята следа в историята на България. Тук сме отделили някои от неговите най-запомнящи се мисли и мъдрости от нашата колекция с цитати.

Насладете се на избрани цитати от Васил Левски:

 • Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.
 • Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.
 • Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.
 • Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.
 • Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.
 • Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!
 • Дела трябват, а не думи.
 • Днешният век е век на свободата.
 • Ето близо е вече времето да докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях не признае нашите закони и не заживее с нас по същите граждански правила, той в един миг с всичко ще стане на прах и пепел.
 • За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.
 • Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.
 • И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.
 • И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в България, Тракия (и) Македония.
  И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в България, Тракия (и) Македония.
 • Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.
 • Интригата спира хода на народната работа.
 • На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.
 • Най-много са виновни чорбаджиите.
 • Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.
 • Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.
 • Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.
 • Ние сме жадни да видим Отечеството свободно, па ако щат ма нареди да паса и патките, не е ли така?
 • Оръжие, оръжие и пак оръжие.
 • От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.
 • Против тях не може противостоя и най-силната стихия.
 • Решили сме се вече — или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!
 • С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.
 • Техните милиони жълтици нека си бъдат техни!
 • Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.
 • Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.
 • Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.
 • Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.
 • Чисто народният човек се бори, докато може…, ако не сполучи…, трябва да умре в народната си работа.

За Васил Левски

Васил Левски е български революционер, който днес е национален герой на България. Наричан Апостол на свободата, Левски идеологизира и стратегизира революционно движение за освобождаване на България от османско владичество. Левски основава Вътрешната революционна организация и се стреми да подклажда всенародно въстание чрез мрежа от тайни районни комитети.

Още мисли и цитати от известни личности:

Leave a Reply

Your email address will not be published.