Цитати на Васил Левски 🦉

 1. Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.
 2. Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.
 3. Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.
 4. Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.
 5. Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.
 6. Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!
 7. Дела трябват, а не думи.
 8. Днешният век е век на свободата.
 9. Ето близо е вече времето да докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях не признае нашите закони и не заживее с нас по същите граждански правила, той в един миг с всичко ще стане на прах и пепел.
 10. За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.
 11. Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.
 12. И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.
 13. И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в България, Тракия (и) Македония.
  И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в България, Тракия (и) Македония.
 14. Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.
 15. Интригата спира хода на народната работа.
 16. На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.
 17. Най-много са виновни чорбаджиите.
 18. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.
 19. Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.
 20. Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.
 21. Ние сме жадни да видим Отечеството свободно, па ако щат ма нареди да паса и патките, не е ли така?
 22. Оръжие, оръжие и пак оръжие.
 23. От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.
 24. Против тях не може противостоя и най-силната стихия.
 25. Решили сме се вече — или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!
 26. С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.
 27. Техните милиони жълтици нека си бъдат техни!
 28. Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.
 29. Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.
 30. Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.
 31. Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.
 32. Чисто народният човек се бори, докато може…, ако не сполучи…, трябва да умре в народната си работа.