BIC кодове на банките в България 🏦

Тук са събрани банковите кодове на банките в България. BIC кодът е познат като SWIFT код на банката.

BIC (SWIFT) код на местните банки

Банка (Бълг.) Банка (Англ.) BIC код (SWIFT)
Айкарт iCard INTFBGSF
Алианц Банк България Alianz Bank BUINBGSF
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. (България) BNP Paribas S.A. BPEFBGSF
БНП Париба С. А. BNP Paribas S.A. BNPABGSX
Банка ДСК DSK STSABGSF
Бигбанк АС Bigbank Bulgaria BIGKBGSF
Българо-американска кредитна банка Bulgarian-American Credit Bank BGUSBGSF
Българска банка за развитие Bulgarian Development Bank NASBBGSF
Българска народна банка Bulgarian National Bank BNBGBGSF – валута BNBGBGSD – RINGS
Варенголд Банк Varengold Bank VGAGBGSF
Вива Пеймънт Сървисис ЕС ЕЙ (България) Viva Payment Services S.A. VPAYBGS2
Еконт Финансови услуги ЕООД Econt Financial Services ECFEBG22
ИНГ Банк ING INGBBGSF
Изи пеймънт Сървисиз Easy Payment Services EAPSBGS2
Изипей Easypay ESPYBGS1
Инвестбанк Investbank IORTBGSF
Интернешънъл Асет Банк International Asset Bank IABGBGSF
Майфин MyFin MYFNBGSF
Обединена българска банка (ОББ) United Bulgarian Bank (UBB) UBBSBGSF
Общинска банка Postbank SOMBBGSF
Пейнетикс Paynetics PATCBGSF
ПроКредит Банк (България) ProCredit Bank PRCBBGSF
Първа инвестиционна банка (ПИБ) First Investment Bank (Fibank) FINVBGSF
Ситибанк Европа (България) Citybank Europe CITIBGSF
ТИ БИ АЙ Банк TBI Bank TBIBBGSF
Те-Дже Зираат Банкасъ Ziraat Bank TCZBBGSF
Тексим Банк Texim Bank TEXIBGSF
Тенен Пеймънтс АД Tenen Payments JSC TEPJBGSF
Токуда Банк Tokuda Bank CREXBGSF
Транзакт Юръп Transact Europe TRUDBG21
Транскарт Файненшъл Сървисис Transcard Financial Services TRIVBGS1
Търговска банка Д Commerce Bank DEMIBGSF
УниКредит Булбанк UniCredit Bulbank UNCRBGSF
Централна кооперативна банка (ЦКБ) Central Cooperative Bank (CCB) CECBBGSF
Юробанк България Eurobank Bulgaria BPBIBGSF

Какво е BIC код?

Банковият идентификационен код (BIC, Bank Identifier Code) е комбинация от букви и цифри с дължина 8 или 11 символа, която се използва за идентифициране на банката – получател или наредител на превод. Така европейските и международните платежни нареждания автоматично пристигат в правилната банка и клон.

BIC кодът, наричан още SWIFT адрес, се състои от код на организацията, код на страната и код на филиала. Структурата на BIC е дефинирана от международния стандарт ISO 9362:2014 и код на страната ISO 3166-1. Всяка банка има свой уникален BIC код.

Информацията тук би следвало да е актуална, но ние не поемаме отговорност за евентуални грешки. Най-добрият източник на информация относно BIC кодовете на банките с лиценз в България е сайтът на БНБ.

Примерен SWIFT на Paysera:

BIC/SWIFT код на Paysera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *