Точно време в България ⏰

Колко е часът в момента? Точното време в България е:⏰ Точният час в България и по света зависи от часовата зона, която зависи от географските ширина и височина на съответната локация.

Часовата зона в България през зимата е два часа напред спрямо UTC (UTC+02:00). Като цяло тази зона е известна и като EET (Easteuropean time или казано на български Източноевропейско време, UTC+02).

През пролетта при смяната на времето в края на март България преминава към EEET (Източноевропейско лятно часово време), което е UTC+03:00.На този уебсайт можете да видите още:

Leave a Reply

Your email address will not be published.