Работни часове през 2021 година 📅

2021-ва година има 249 работни дни или 1992 работни часа общо при стандартна заетост от 40 часа на седмица (5 дни по 8 часа). Разбити на месеци работните часове за 2021 са:

Месец Работни часове
Януари 2021 160 ч.
Февруари 2021 160 ч.
Март 2021 176 ч.
Април 2021 168 ч.
Май 2021 136 ч.
Юни 2021 176 ч.
Юли 2021 176 ч.
Август 2021 176 ч.
Септември 2021 160 ч.
Октомври 2021 168 ч.
Ноември 2021 176 ч.
Декември 2021 160 ч.
Общо за 2021 г. 1992 ч.

Вижте и датите на националните празници за 2021 или пък нашия календар за 2021 година тук.

Кога се работи и почива зависи от вида на трудовия договор и предприятието, в което работи наетото лице. По закон се почива на официалните празници по чл. 154, ал. 1 КТ или те се компенсират с двойно заплащане или допълнителен ден отпуск през годината.

Министерство на труда и социалната политика споделя тук в подробности нормативната уредба относно работните дни и часове.