Нова година – Празникът на 1 януари

Hова година е празник, който се чества на 1 януари всяка година и е официален почивен и неучебен ден в България. Денят отбелязва краят на миналата година и началото на текущата календарна година.