Петрови пости (19 до 29 юни 2022) ✝️

Българската патриаршия е определила точните дати за Петрови пости според църковния календар в България.

Кога са Петровите пости през 2022 година?

От 19 до 29 юни 2022 протичат Петровите пости. Те завършват на Петровден.

Какво се яде по време на Петровите пости?

Трапезата преди Петровден е по-щадяща от тази на Великденският пост. Както през Коледния, така и през Петровия пост се разрешава риба (освен в сряда и петък). Риба се разрешава и на 24 юни (Еньовден), независимо какъв ден се пада.

Задължителен строг пост се полага в деня преди празника, на 28 юни, но ако се случи в събота или неделя, строгостта на поста се облекчава и в този ден се разрешава олио и вино.

Ако 29 юни, празника на Първовърховните апостоли, се случи в сряда или петък, се разрешава риба, а ако 30 юни съвпадне със сряда или петък, се разрешава само да се яде постна храна с олио и вино.


Източници

  1. pravmladeji.org