Имена с буквата В 😇

Изборът на име за бъдеща рожба е един от вашите въпроси за всяка една двойка (и често спор между двете страни).

Тук ще намерите списък с български, чужди, стари и модерни имена с буквата В за момче или момиче. Надяваме се да Ви помогнат!

Мъжки имена с В

Вадим
Ваклин
Ваклуш
Вако
Вакрил
Вакрилен
Валентин
Валео
Валери
Валерий
Валиант
Валтер
Валчо
Ванаил
Вангел
Вандо
Ване
Ванислав
Ванко
Ванче
Ваньо
Ванюш
Ванюша
Варадин
Вардан
Вардар
Вартоломей
Варчо
Васил
Василен
Василий
Василин
Василиян
Василя
Васиян
Васко
Васо
Вато
Вацо
Вачко
Вего
Ведко
Ведрин
Вежен
Вейл
Веладин
Велемир
Вели
Велиан
Велиант
Велизар
Велик
Велико
Велимир
Велин
Велислав
Величко
Велиян
Велко
Велчо
Вельо
Вене
Венелин
Венец
Венеций
Венециян
Вениамин
Венислав
Венки
Венко
Венсан
Вентилатор
Венце
Венцезар
Венцеслав
Венци
Венцислав
Венцомир
Венчан
Верадин
Вергил
Вергин
Веримир
Верин
Верослав
Весел
Веселин
Весислав
Веско
Весо
Веспасиян
Ветко
Вечко
Вигалот
Виго
Виделин
Виден
Видин
Видол
Видослав
Видю
Викенти
Виктор
Вилдимир
Вилиан
Вилизар
Вилислав
Вилиян
Вилям
Винету
Винко
Вино
Винсънт
Винченцо
Виолет
Виолин
Висарион
Виталий
Витан
Витко
Витлян
Витомир
Витош
Вихрен
Вихрони
Вихър
Вичо
Виша
Вишан
Вишетин
Вишню
Влад
Владилен
Владимер
Владимир
Владин
Владинко
Владислав
Владиян
Владко
Власо
Власомир
Властимир
Вовка
Вогил
Воин
Воймир
Войо
Войслав
Волен
Володя
Врабчо
Връбчо
Всевелод
Вул
Вулю
Въйко
Вълкадин
Вълкан
Вълко
Вълкодав
Въло
Вълчан
Вълчин
Вълчо
Вълчоян
Вълю
Върбан
Върбин
Вътко
Вътьо
Вътю
Въчко
Вячеслав
ВячиславЖенски имена с В

Вайа
Вайя
Вакла
Ваклина
Ваксина
Валена
Валенсия
Валентина
Валерина
Валерия
Валеса
Валиана
Валина
Валиса
Валона
Валя
Ваная
Ванга
Вангелина
Вангелица
Вангелия
Ванда
ванеса
Ванилка
Ванина
Ванухи
Ванча
Ваня
Варвара
Варделина
Вардена
Варта
Вартухи
Варя
Васа
Васена
Васенка
Васила
Василена
Василеса
Василиана
Василина
Василиса
Василия
Василка
Васислава
Васияна
Васка
Вася
Вата
Ваца
Вацка
Вашиля
Вая
Ваяна
Веда
Ведрина
Вежда
Вежиха
Вейка
Вела
Велена
Велиана
Велизара
Велика
Велимира
Велина
Велинна
Велислава
Величка
Велия
Велияна
Велиянка
Велка
Велмира
Веляна
Вена
Венда
Венелина
Венемира
Венера
Венета
Венеция
Вениамина
Вениана
Вениз
Веника
Венимира
Венислава
Венка
Венцеслава
Венцислава
Венциславия
Венчислава
Вера
Вергилия
Вергиния
Вердида
Верена
Вержиния
Вериета
Веримира
веринда
Верислава
Верияна
Верка
Вероника
Верослава
Веса
Весела
Веселиа
Веселиада
Веселина
Веселинка
Веселка
Веселяна
Весислава
Веска
Весна
Веста
Вестимирка
Вестияна
Ветина
Ветка
Веца
Вивиан
Вивиана
Вида
Виделина
Видемира
Видима
Видка
Видлена
Видослава
Виза
Виктория
Виктория-Кристина
Вилиана
Вилизара
Вилимира
Вилислава
Вилия
Вилияна
Вилма
Вилмира
Вилорина
Вилхема
Виляна
Винка
Винона
Виола
Виолета
Виолетка
Виолина
Виолита
Виргиния
Виржиния
Вирна
Висла
Вита
Виталия
Витка
Витленка
Витомира
Витоша
Вихра
Вихрогонка
Вихрушка
Вишка
Влада
Владая
Владена
Владиана
Владилена
Владимира
Владина
Владинела
Владисая
Владислава
Владлена
Власта
Влахинка
Влая
Влъдимена
Водица
Водичка
Вожа
Возкресия
Войка
Войнка
Волга
Воля
Врана
Връбка
Вула
Вуна
Вунка
Вуча
Въбка
Възкресения
Възкресия
Въла
Вълка
Вълкана
Въльо
Върба
Върбиника
Върбинка
Върбонета
Върбунка
Въртухи
Въта
Вътелина
Вътка
Въца
Въцка
Въчка
Вяра
ВяркаОще имена с други букви: