Имена с буквата Ж 😇

Изборът на име за бъдеща рожба е един от вашите въпроси за всяка една двойка (и често спор между двете страни).

Тук ще намерите списък с български, чужди, стари и модерни имена с буквата Ж за момче или момиче. Надяваме се да Ви помогнат!

Мъжки имена с Ж

Жадомир
Жан
Жани
Жанко
Жарин
Жарко
Жарослав
Жасмин
Жеко
Желгъзко
Желез
Железин
Железчо
Желко
Жельо
Желю
Желяз
Желязко
Желян
Жерар
Жерминал
Жеслав
Жечко
Жечо
живен
Живко
Живо
Живодан
Живодар
Живомир
Жизел
Жирар
Житиян
Житомир
Жмунц
Жоан
Жоземир
Жозеф
Жонатан
Жорес
Жоржан
Жоржи
Жори
Жоро
Жосиян
Жулиан
Жулиен
Жулиет
Жулиян
ЖульоЖенски имена с Ж

Жади
Жадимира
Жаклин
Жана
Жанет
Жанета
Жаниа
Жанин
Жанина
Жанка
Жанна
Жануария
Жара
Жарина
Жарка
Жартиерка
Жасмина
Жейна
Жека
Жела
Желана
Желка
Желязка
Желяна
Женда
Женета
Жени
Женимира
Женина
Женя
Жерина
Жечка
Жива
Живана
Живелина
Живкa
Живка
Живомира
Живот
Жика
Жилка
Жирма
Жичка
Жоана
Жозефина
Жорета
Жоржета
Жорка
Жужефина
Жужобина
Жула
Жулвена
Жулиана
Жулиета
Жулия
ЖулиянаОще имена с други букви: